Port4Growth

De start-up fase voorbij en willen doorgroeien? In alle branches hebben de grotere groeibedrijven (scale-ups) vergelijkbare uitdagingen. Groeiondernemers ervaren daarbij vaak een lonely at the top gevoel. De kernactiviteit van Port4growth is het bij elkaar brengen van deze groeiondernemers om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te netwerken. Onze missie is "ondernemers laten doorgroeien". Onze focus ligt op de grotere groeibedrijven uit verschillende branches maar mét het groei-DNA. Dit onderscheidt Port4Growth.

Onze overtuiging is dat met de huidige (internationale) ontwikkelingen, groeiondernemers die elkaar snel vinden en gezamenlijk in samenwerkingsverbanden uitdagingen aanpakken succesvol zullen zijn. Het samen met groeiondernemers en medewerkers aanpakken van het tekort aan personeel en het samenbrengen op deze site “Werken4Groeibedrijven” is een concreet voorbeeld hiervan.

Port4Growth is ruim 14 jaar geleden opgericht naar aanleiding van een groot onderzoek naar de vraag “Waarom groeit het ene bedrijf tijdens een crisis door en lukt dat bij het andere bedrijf niet?” Uit het onderzoek is het concept van de “Strategische Foto”, de definitie van groei en een overzicht van ruim 5000 groeibedrijven naar voren gekomen. Bovenal echter de ervaring dat ambitieuze groeiondernemers zeer geinspireerd worden door hun echte peers, collega’s van vergelijkbare groeibedrijven.

Nederland kent ongeveer 60.000 bedrijven met meer dan 10 medewerkers. Het aantal groeibedrijven varieert door de jaren heen en ligt tussen de 5.000- 7.000. Dat zijn bedrijven van minimaal 10 medewerkers, die minimaal 5 jaar bestaan en minimaal 3 jaar achtereen gemiddeld 10% groeien. Het verbinden van groeiondernemers doet Port4Growth offline door de organisatie van kleine- en grootschalige bijeenkomsten en online d.m.v. het beschikbaar stellen van blogs, artikelen, groeitips en het faciliteren van een online community. Port4Growth heeft diverse kennispartners aan haar verbonden, die ondernemers van de juiste informatie en expertise voorzien om te kunnen doorgroeien.

De “Growth Advisor” die voor de 9 belangrijkste groeiuitdagingen de mogelijkheid geeft om te sparren met een team van ervaren groeiondernemers of aanbevolen dienstverleners is een ander uniek voorbeeld van het bij elkaar brengen van ondernemers.

Probeer het uit: www.port4growth.nl

 

 

 

Volg ons op social media