MeetUp

De mensen die het direct betreft, groeiondernemers en beschikbare medewerkers uit het grootbedrijf, pakken gezamenlijk het vraagstuk aan "Hoe kan het dat op de ene plek bij de verschillende grote bedrijven personeel beschikbaar komt en op de andere plek bij groeibedrijven er een groot tekort is aan personeel?" Direct gevolgd door "En hoe pakken we dat aan?" Hiervoor worden zogenaamde MeetUps georganiseerd waar ondernemers en medewerkers in co-creatiesessies de vraagstukken aanpakken en tot aanpakken komen. Het platform voor groeiondernemers Port4Growth pakt samen met ondernemers, medewerkers en partners deze acties weer op.

Eind 2017 zijn de eerste twee co-creatiesessies georganiseerd en op 26 maart 2018 is bij één van de groeiondernemers Julia’s in de Concept Building in Amsterdam de MeetUp met een grote groep van 60 Groeiondernemers / ING medewerkers georganiseerd. Zie voor een impressie onderstaande video.

Programma

Tijden Onderdeel
14.30 – 15.00 Inloop
Deelnemers registreren zich
15.00 – 15.30 Start programma
Opening, achtergronden, nieuwe webportal en toelichting – Joop de Jong
15.30 – 15.45 Vormen co-creatiegroepen, verplaatsen naar ruimtes
15.45 – 17.30 Start Co-creatiegroepen
“Hoe kan het dat op de ene plaats mensen beschikbaar zijn en op de andere plaats er een tekort aan mensen is? Waarom vinden mensen elkaar niet? Hoe pakken we dit aan?
 
Opdracht aan de groepen:
- Maak een korte en bondige introductieronde.
- Bepaal een spokesman.
- Bespreek de waarom vraag en inventariseer de verschillende redenen/oorzaken.
- Welke oplossingen zien we die we zelf als ondernemers & ING & kandidaten & Port4Growth kunnen oppakken.
- Maak oplossingen zo concreet mogelijk en op grote schaal toepasbaar.
- Oplossingen samenvatten in korte pitch.
Ca. 17.30 – 18.30 Plenair. De ideeën van de 6 groepen worden in 4 minuten gepresenteerd. De zaal stemt over de nummer 1, 2 en 3 beste ideeën.
18.30 – 18.45 Plenaire afsluiting. Wat zijn de next steps, hoe worden de deelnemers op de hoogte gehouden? Webportal etc.

Volg ons op social media